Politika zasebnosti

Osebni podatki

Podjetje Danilo Bižal s.p. bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletne trgovine www.sport-danilo.si v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani ponudnika Danilo Bižal s.p.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Politika zasebnosti je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov«), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-2«) in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Danilo Bižal s.p., Smledniška 32, 4000 Kranj

Našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na elektronski naslov info@sport-danilo.si ali preko https://sport-danilo.si/kontakt na naši spletni strani.

Vsa vaša morebitna vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, zaupnostjo vaših osebnih podatkov, načinom obdelave ali vašim uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki, bodo naslovljena s strani odgovorne osebe upravljalca in/ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

2. Vrste podatkov, ki jih hranimo

Podjetje Danilo Bižal s.p. o vas zbira različne podatke, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno identificirati, v kolikor se vi ali drugi odločijo deliti te osebne podatke.

2.1. Osebni podatki

Osebni podatki se zbirajo samo, če jih vi prostovoljno delite z nami. Osebne podatke prejmemo na več načinov, vključno z nakupovanjem v spletni trgovini, s prijavo na e-novice (neposredno trženje), registracijo uporabniškega računa v spletni trgovini in obiskom naših spletnih strani. Ti podatki vključujejo:

 • ime in priimek,

 • naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj in država),

 • elektronski naslov,

 • telefonska številka,

 • geslo za zagotovitev varnosti in uporabe naših storitev,

 • številko kreditne kartice, s katero je bil opravljen nakup s spletnim naročilom.

Zgoraj navedeni razkriti osebni podatki se hranijo zakonito in v skladu z določbami relevantne zakonodaje. Vaši podatki se vedno obravnavajo zaupno.

2.2. Tehnične informacije

Za izboljšanje ponudbe naše spletne strani zbiramo in hranimo tudi nekatere dostopne podatke brez osebnih podatkov. Gre za anonimne podatke, ki se analizirajo za notranje statistične namene in za tehnično upravljanje spletne strani. Ti podatki so shranjeni ločeno od osebnih podatkov in v nobenem primeru niso povezani z vašimi osebnimi podatki, kar pomeni, da ni mogoča identifikacija osebe.

Ti podatki vključujejo:

 • stran, s katere je bila zahtevana datoteka,

 • ime datoteke,

 • datum in uro zahteve,

 • čas, porabljen na strani,

 • količina prenesenih podatkov,

 • status dostopa (npr. če je bila datoteka prenesena ali ni bila najdena),

 • naslov IP računalnika, ki ga je zahteval,

 • opis vrste in različice uporabljenega spletnega brskalnika,

 • nameščeni operacijski sistem in nastavljeno ločljivost.

Ker je varnost vaših podatkov za nas pomembna, uporabljamo tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer), ki je protokol za šifriranje sporočil na internetu in zagotavlja šifriranje osebnih podatkov in podatkov kreditnih kartic. Vaši osebni podatki se potem posredujejo prek interneta z vsaj 256-bitnim SSL-jem. Šifriranje SSL ščiti vaše osebne podatke od dostopa tretjih oseb. Spletne strani podjetja uporabljajo tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb.

3. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga in obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke vedno obdelujemo na pravni podlagi, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, in sicer na podlagi (I) privolitve, (II) sklepanja ali izvajanja pogodb in (III) zakonitih interesov upravljavca in tretjih oseb.
Vaši osebni podatki se bodo uporabljali za obdelavo naročil oziroma za sklenitev in izvajanje pogodbe, ki se sklene na podlagi vašega oddanega naročila.
V kolikor podate izrecno soglasje s prijavo na e-novice, bomo vaše podatke obdelovali tudi za namene trženjskih aktivnosti, oglaševanja in raziskovanja trga mnenja ter obsega predvsem prejemanje e-novic, s katerimi vas obveščamo o novostih, ponudbi, splošnih informacijah povezanih z dejavnostjo, dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah, poslovnih informacijah ter analize branja poslanih vsebin za lastne potrebe.
Vaše soglasje za obdelavo podatkov za pošiljanje e-novic lahko kadarkoli prekličete, tako da pošljete e-poštno sporočilo na naslov: info@sport-danilo.si
 ali pa se odjavite od prejemanja e-novic.

Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena za katerega so bili zbrani. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka oziroma do preklica, v kolikor gre za podatke pridobljene na podlagi privolitve. Ob upoštevanju narave obdelovanih podatkov in tveganj občasno in na dokumentiran način preverjamo, ali se upoštevajo določbe omejevanja roka hrambe. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.
Če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače, se po izpolnitvi namena obdelave osebni podatki izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo oziroma se izvede drug postopek, ki onemogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti omejevanje dostopa do njih, njihovo blokiranje ali arhiviranje.

Če želite v spletni trgovini www.sport-danilo.si ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na naslov info@sport-danilo.si V sporočilu je obvezno potrebno navesti naslednje podatke: V naslovu sporočila: Ukinitev uporabniškega računa. V vsebini naročila: a) ime in priimek uporabnika, b) naslov uporabnika, c) elektronska pošta, s pomočjo katere je bil odprt uporabniški račun. Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun tudi odprt. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

4Uporabniki vaših osebnih podatkov

4.1. Pogodbeni obdelovalci

Podjetje Danilo Bižal s.p. lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »pogodbeni obdelovalci«) za namene podpore, analize in stalnega izboljševanja naših storitev, obdelave plačil ali dostavo naročil. Pogodbeni obdelovalci imajo odstop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za nas in samo za namene izvajanja teh nalog v našem imenu in jih ne smejo uporabljati za noben drug namen. Pogodbeni obdelovalci so dolžni varovati vaše osebne podatke na enak način kot podjetje Danilo Bižal s.p.

4.2. Javni organi

Ne glede na gornje določbe glede časa hrambe osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke hranimo za daljše obdobje in jih posredujemo tretjim osebam kot so policija, tožilstvo, sodišče in drugi pristojni državni organi znotraj Republike Slovenije ali zunaj nje, v kolikor presodimo, da je tako posredovanje potrebno in zahtevano z zakonom, vključno za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.
Vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom tudi kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

4.3. Aplikacije tretjih oseb

Vaše osebne podatke lahko z vašo privolitvijo delimo z aplikacijami tretjih oseb, če se odločite za dostop do naših storitev prek takšne aplikacije (npr. Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube). Vključene povezave ne generirajo nobenih piškotkov, dokler posameznik ne klikne nanje, zato je odgovornost glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki v domeni ponudnikov aplikacij, za uporabo katerih se odločite.

5. Dostop do podatkov

V kolikor ste registriran uporabnik, lahko kadarkoli preverite in prenesete vse podatke, ki jih shranjujemo na naši spletni v trgovini. V kolikor ste prijavljeni v sistem enostavno kliknite na svoje ime (zgoraj desno) oz. "Moj račun" in kliknite na zavihek GDPR - Osebni Podatki, kjer lahko kadarkoli prenesete vse zbrane podatke v PDF ali CSV obliki, kot narekuje direktiva GDPR.

6Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Podjetje Danilo Bižal s.p. ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja.

7. Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Vaš zahtevek v zvezi z uresničevanjem pravic lahko posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, in sicer na naslov: Danilo Bižal s,p, Smledniška 32, 4000 Kranj (s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«) ali po elektronski pošti na info@sport-danilo.si
Posameznik ima v zvezi z osebnimi podatki naslednje pravice:

7.1. Pravica dostopa do podatkov 

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje Danilo Bižal s.p. potrdi, ali obdeluje podatke v zvezi z njim. Na podlagi takšne zahteve podjetje Danilo Bižal s.p. posamezniku omogoči dostop do osebnih podatkov ter poda naslednje informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov:

 • namen obdelave;

 • vrste zadevnih osebnih podatkov;

 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 • obstoj morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Podjetje Danilo Bižal s.p. bo ob izpolnitvi pogojev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov posamezniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočila vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave.

7.2. Pravica do popravka

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje Danilo Bižal s.p. omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim oz. dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

7.3. Pravica do izbrisa

Posameznik lahko v taksativno določenih primerih iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov zahteva, da mu podjetje Danilo Bižal s.p. omogoči izbris njegovih osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe).

7.4. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da podjetje Danilo Bižal s.p. omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju Danilo Bižal s.p. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

 • Podjetje Danilo Bižal s.p. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja Danilo Bižal s.p. prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

7.5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje Danilo Bižal s.p. posreduje osebne podatke v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Posameznik ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, pri čemer ga podjetje Danilo Bižal s.p. ne bo oviralo.
Posameznik ima pravico da se osebni podatki neposredno prenesejo od
podjetja Danilo Bižal s.p. kot upravljavca k drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

7.6. Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar podjetje Danilo Bižal s.p. osebne podatke obdeluje:

 • za opravljanje nalog v javnem interesu,

 • pri opravljanju javne oblasti ali

 • kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov.

Podjetje Danilo Bižal s.p. bo prenehalo obdelovati te osebne podatke, razen če presodi, da ima utemeljene in legitimne razloge za nadaljevanje obdelave ali če je obdelava potrebna iz pravnih razlogov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. V tem primeru podjetje Danilo Bižal s.p. preneha z obdelovanjem osebnih podatkov posameznika v namen neposrednega trženja.

7.7. Pravica do preklica soglasja

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

7.8. Pravica do pritožbe nadzornemu organu 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

7.9. Pravica do sodnega varstva

Posameznik, ki meni, da upravljavec ali obdelovalec iz javnega ali zasebnega sektorja krši njegove pravice, določene s Splošno uredbo ali z zakoni, ki urejajo obdelavo ali varstvo osebnih podatkov, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve, brez predhodnega uveljavljanja pravic po drugih določbah ZVOP-2 ali uporabe drugih pravnih sredstev.

8Spremembe politike zasebnosti 

Podjetje Danilo Bižal s.p. si pridružuje pravico do spremembe Politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena 2.3.2023.