Dostava in reklamacije

Čas dostave

Dostava se izvaja po sistemu Pošte Slovenije, (praviloma v dopoldanskih urah) na naslov, ki ga vnesete ob oddaji naročila, v roku treh delovnih dni.

Če katerega od naročenih artiklov nimamo na zalogi vas bomo o tem obvestili, vaša pošiljka pa bo poslana, ko ponovno potrdite naročilo. Zaradi zamude s strani izvajalca dostave, ponudnik ne odgovarja. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronskega naslova info@sport-danilo.si ali telefonske številke: 04 232 5050.

Stroški dostave

Strošek dostave se zaračuna ob naročilu glede na izbrani način dostave in na podlagi naslova za dostavo. Strošek dostave v vrednosti 4,50€ v celoti bremeni kupca oziroma naročnika, razen v primeru nakupa nad 50€,(ne velja za reklamacije) ko stroške dostave krije prodajalec. Stroški dostave se prav tako ne zaračunajo v primeru osebnega prevzema.  Dostavo izven Slovenije bomo zaračunali posebej. V primeru plačila po povzetju, bo prodajalec poslal pošiljko z zahtevkom "odkupnina brez naloga", kar pomeni, da kupec oziroma naročnik poravna v naročilu navedeni znesek za odkupnino in pri tem nima nobenih dodatnih stroškov ali provizij.

Hitrost dostave

Če je naročeno blago na zalogi v našem skladišču, bo blago poslano naslednji dan oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni. 

Obvestilo o dostavi in rok za prevzem

Kupec oziroma naročnik bo s strani Pošte Slovenije d.o.o., na, v naročilu navedeni, elektronski poštni naslov in navedeno telefonsko številko:

  • prejel obvestilo  o sprejemu pošiljke v prenos in
  • o predvidenem datumu dostave.

Kupec oziroma naročnik je pošiljko dolžan prevzeti najkasneje v roku 15ih dneh od dneva, ko je bil obveščen o njenem prispetju. V nasprotnem primeru se pošiljka vrne nazaj k pošiljatelju, pri čemer nastanejo dodatni stroški vračanja pošiljke v vrednosti 4,50€.

V primeru, da kupec oziroma naročnik namenoma ali iz neopravičljivih razlogov ni prevzel naročenega blaga in se je posledično temu pošiljka vrnila nazaj na pošiljateljev naslov, zaradi česar je bila podjetju povzročena poslovna škoda iz naklepa oziroma hude malomarnosti, si podjetje pridržuje pravico, da bo kupcu oziroma naročniku zaračunalo strošek vračanja, neopravičeno ne prevzete pošiljke, v vrednosti dveh poštnin. Račun za plačilo stroška ne prevzete pošiljke bo prodajalec poslal na, v naročilu navedeni, elektronski poštni naslov.

Prodajalec bo na željo kupca oziroma naročnika ponovno poslal naročeno blago, vendar samo po predhodnem plačilu celotnega zneska naročila, povečanega za stroške ponovnega pošiljanja in nastale stroške zaradi ne prevzema. V primeru upravičenega dvoma, da bo kupec oziroma naročnik ponovno poslano blago resnično prevzel, si podjetje pridržuje pravico zavrnitve ponovnega pošiljanja naročenega blaga. O takšni odločitvi bo podjetje nemudoma obvestilo kupca oziroma naročnika in mu bo v primeru morebitnih vnaprej opravljenih plačil le-ta vrnilo, zmanjšana za nastale stroške predhodno poslanega blaga.

Osebni prevzem

Po predhodnem dogovoru je možen tudi osebni prevzem v poslovalnici Sport Danilo, Smledniška 32, 4000 Kranj ob delovnikih dopoldne od 8:00-12:00 ure ali popoldne od 14:00 - 18:00 ure in ob sobotah od 8:00 - 12:00 ure, v roku 5 dni od dneva naročila. 

Pri osebnem prevzemu je kupec oziroma naročnik dolžan izdelek takoj pregledati in ugovarjati morebitnim napakam. Pri osebnem prevzemu kupec oziroma naročnik ne plača stroškov dostave.

Informacije o pritožbenem postopku

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@sport-danilo.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Skladno z zakonskimi normativi Danilo Bižal s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče v Kranju.

Reklamacija in vračilo blaga

Reklamacija Garancija velja za izdelke skladno s 16. členom Zakona o varstvu potrošnikov in Pravilnikom o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje. Prodajalec jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem prejetja naročenega blaga. Če izdelek ne bo popravljen v roku 45 dni, bo prodajalec (Trgovina Sport Danilo) izdelek zamenjal z novim. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščeni servis ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Ko vračate artikel v reklamacijo (uveljavljate garancijo) prodajalcu (Trgovina Sport Danilo), je potrebno navesti tudi razlog zaradi katerega vračate blago, ter priložiti kopijo računa. Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke ter da blago ustrezno pripravite za transport (priporočamo da uporabite originalno embalažo oz. drugo ustrezno varno embalažo). Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Naslov za vračilo blaga prodajalcu je: Sport Danilo, Smledniška 32, 4000 Kranj.

Stvarna napaka

Kaj je stvarna napaka?

Kadar:

  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kdaj in kako uveljavljamo reklamacijo iz naslova stvarne napake?

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko kupec uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (kar pomeni, da lahko kupec zaradi napake na izdelku, za katerega ni bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se lahko odloči tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za izdelek, za katerega je bila dana garancija).

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu in sicer v dveh mesecih od odkritja stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, prodajalec ne odgovarja več), ter po lastni izbiri zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje v najkrajšem času, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Obrazec za vračilo artikla za uveljavljanje stvarne napake.

Če imate dodatna vprašanja, vas vabimo, da nam pošljete email na naslov info@sport-danilo.si ali nas pokličete na telefonsko številko 04 232 5050.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Kupec, ki naroči izdelke v spletni trgovini www.sport-danilo.si, lahko, v primeru, da z naročenimi izdelki ni zadovoljen ali želi od pogodbe (nakupa) iz kakršnegakoli razloga odstopiti, v roku 14 dni od prejema izdelka sporoči (pisno ali na e-naslov: info@sport-danilo.si) podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Nato mora v roku 14 dni po sporočilu blago v nespremenjeni količini in nepoškodovano ter v originalni embalaži poslati podjetju (na naslov: Sport Danilo, Smledniška 32, 4000 Kranj) ali ga osebno prinesti na omenjeni naslov. Tudi če v roku 14 dni od prejema blaga blago vrne, se to šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga, poravna kupec. Vrnjeni izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu mora kupec obvezno priložiti kopijo računa.

Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti na obrazcu (obrazec dobite tu) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, pri pogodbah katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot klik na povezavo).